تماس با ما

جستجوگری هوشمند فناوری اطلاعات

شرکت فناوری اطلاعات پاساک

ایران ، بجنورد
خیابانی طالقانی غربی
دهخدا 11
تلفن: 0297-977-915
ایمیل: misino.ir[at]gmail.com