بستنبرنامه نویسی و توسعه نرم افزار[2219]

بستنشبکه و زیرساخت[3567]

1
اهمیت کشیدن و پیدا کردن نقشه شبکه در تست نفوذ
مسائل عمومی شبکه نکات فارسی
2
HPE Custom Image for VMware ESXi 6.0 U3 -Jul2017
مسائل عمومی شبکه/مجازی سازی/VMware نرم افزار فارسی
3
HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 -Jul2017
مسائل عمومی شبکه/مجازی سازی/VMware نرم افزار فارسی
4
آموزش باز و بسته کردن Port در Windows Firewall
مسائل عمومی شبکه مقالات فارسی
5
OpenStack چیست؟
مجازی سازی مقالات فارسی
6
اسکن امنیتی شبکه با Retina Network Security Scanner
مسائل عمومی شبکه نرم افزار فارسی
7
نصب و پیکربندی Horizon View – بخش اول – پیش نیازها
VMware/Horizon View/Horizon مقالات فارسی
8
ایجاد کاربر در vCenter از طریق vSphere Web Client
VMware/مجازی سازی مقالات فارسی
9
آشنایی با سرویس DNS در Kerio Control
نرم افزار مدیریت شبکه/Dns/kerio control مقالات فارسی
10
Microsoft IIS 10.0 Cookbook
Windows Servers/Microsoft/IIS کتاب/جزوه فارسی

بستنسخت افزار و تجهیزات دیجیتال[309]

بستندروس رشته کامپیوتر[984]

1
معرفی حملات و روش های ایجاد امنیت در شبکه های کامپیوتری
شبکه های کامپیوتری نرم افزار فارسی
9
پروژه بانک اطلاعاتی هتل به همراه نمودار ER
برنامه نویسی/پایگاه داده سورس کد فارسی
10
سورس پروژه مدیریت مقالات با ASP.NET MVC
برنامه نویسی سورس کد فارسی