بستنبرنامه نویسی و توسعه نرم افزار[2268]

4
ایجاد CPG در ۳PAR Management Console
Console مقالات فارسی
5
دانلود کتاب آموزشی نرم افزار مایا
مهندسی نرم افزار کتاب/جزوه فارسی
6
HPE 3PAR StoreServ Management Console چیست؟
Console مقالات فارسی
7
طراحی گزارش
C#.Net نکات فارسی
8
تابع
C#.Net نکات فارسی
9
مقدار برگشتی از یک تابع
C#.Net نکات فارسی

بستنشبکه و زیرساخت[4025]

1
VMware NSX for vSphere 6.3.5
VMware/NSX نرم افزار فارسی
5
Cloud Storage و جا به جایی بی دغدغه
Cloud/Storage مقالات فارسی
6
دیتابیس تمام IP های شهر ها و کشور های جهان
مسائل عمومی شبکه مقالات فارسی
7
قرار دادن متن در هنگام ورود به SSH
Switch/Cisco/مسائل عمومی شبکه مقالات فارسی
9
راه اندازی سرور Backup
پشتیبان گیری مقالات فارسی
10
تست فلوک
مسائل عمومی شبکه مقالات فارسی

بستنمهارت های عمومی کامپیوتر[1364]

بستنبانک های اطلاعاتی[404]

بستندروس رشته کامپیوتر[1014]

2
Windows 10 Version 1709
سیستم عامل نرم افزار فارسی